1. en
  2. pl

ZGŁOSZENIE REFERATU

WYTYCZNE OGÓLNE

 

  • Wszyscy zainteresowani prezentacją referatu proszeni są o zgłoszenie uczestnictwa w 46. KKBN na Formularzu ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA oraz dodatkowo przekazania informacji na temat treści referatu za pomocą Formularza ZGŁOSZENIE REFERATU (formularz elektroniczny).

 

  • Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia referatu, należy przesłać wydrukowany i podpisany skan formularza elektronicznego oraz pełną treść referatu do Komitetu Naukowego. Kwalifikacja do poszczególnych sesji tematycznych i formy prezentacji preferowanej przez Autora następuje po recenzji pracy. Autor zostanie poinformowany o tym fakcie z właściwym wyprzedzeniem.

 

  • Autorzy nie zainteresowani publikacją referatów proszeni są o przygotowanie jednostronicowego streszczenia w języku polskim i angielskim o liczbie do 1000 znaków każdej z wersji i przesłanie go wraz z niniejszym wypełnionym formularzem zgłoszenia referatu dostępnym na stronie 46. KKBN 


WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI REFERATÓW

 

  • Autorzy zainteresowani publikacją referatów przygotowują tekst zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dla autorów - zobacz TUTAJ.

 

  • Referaty po przejściu procesu recenzji zostaną opublikowane na łamach czasopisma naukowo-technicznego pt. "Badania Nieniszczące i Diagnostyka" PLISSN 2451-4462.

 

  • Za opracowanie merytoryczne i redakcyjne odpowiedzialni są autorzy referatów.

 

  • Formularz zgłoszenia referatu (dostępny na stronie 46. KKBN), oraz referat wraz z plikami graficznymi zawierającymi rysunki prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres biura konferencji (kkbn46.simp@gmail.com) oraz/lub do Przewodniczącego Komitetu Naukowego w terminie podanym na stronie 46. KKBN.

 

  • Szczegółowe informacje na temat terminów i innych wytycznych szczegółowych będą dostępne na stronie konferencji.

KLIKNIJ BY ZGŁOSIĆ REFERAT
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REFERATU

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas