1. en
 2. pl

The organizer is the Polish Society of Non-Destructive Testing and Technical Diagnostics SIMP Branch Kielce


ORGANIZERS

 

 • JOANNA ADAMCZYK  Targi Kielce S.A., PTBNiDT  SIMP oddział Kielce (CHAIR)
 • KAZIMIERZ KOKOWSKI ODK Kielce, SIMP oddział Kielce
 • RYSZARD JAWOR PTBNiDT SIMP
 • DIONIZY SZEWCZYK ZT PTBNiDT SIMP
 • DARIUSZ WOJDAŁA Simptest; ZT PTBNiDT SIMP
 • JUSTYNA SZLAGOWSKA Politechnika Warszawska, ZT PTBNiDT SIMP

RECEPTION & OFFICE

 

 • URSZULA WASIŃSKA  


EXHIBITION COMMISSIONER

 

 • DAWID KRZESZOWSKI  SIMP oddział Kielce

SCIENTIFIC COMMITTEE

 

 • dr inż. GRZEGORZ WOJAS Urząd Dozoru Technicznego (CHAIR)

 • dr hab. inż. TOMASZ CHADY prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. JAROSŁAW MIZERA prof. PW, Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • mgr inż. MAREK LIPNICKI Koli Sp. z o.o.
 • dr inż. WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa, Zakład Badania Materiałów
 • dr hab. inż. JACEK SZELĄŻEK prof. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. IRENEUSZ BARAN Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
 • dr hab. inż. KRZYSZTOF SCHABOWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr hab. inż. MACIEJ ROSKOSZ Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 • prof. dr hab. inż. JERZY KWAŚNIEWSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
 • dr hab. inż. JACEK SŁANIA prof. IS, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • prof. zw. dr inż. RYSZARD SIKORA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. GRZEGORZ ŚWIT prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Mostowych
 • dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Betonowych

ORGANIZERS & CHAIRS

+48 696 084 313

 

 

NAME
SUBJECT
e-mail
phone
message
SEND
SEND
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas