Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

www.udt.gov.pl

NDT System

NDT System


GŁÓWNY SPONSOR

www.ndt-system.pl

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


Dla zainteresowanych autorów istnieje możliwość publikacji zgłoszonego na

49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering 

(70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych)

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

Strona główna

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Ważne terminy:

Konferencja, 17-20 października 2022,

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce konferencji:Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Więcej informacji w zakładce komunikaty 49. KKBN
 

ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w latach 2021/22 będzie miało swoją już 49odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu mogą wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów i prezentacji są umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN w zakładce Dla autorów.

 

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

 

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

Prolog 2021

W dniach 19-21 października 2021 roku odbył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, zorganizowany w trybie zdalnym. Transmisja całego wydarzenia odbyła się na platformie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prologu, dostępnej pod linkiem w zakładce Prolog 2021 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT NAUKOWY

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©