Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

Urząd Dozoru Technicznego

www.udt.gov.pl

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


Dla zainteresowanych autorów istnieje możliwość publikacji zgłoszonego na

49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering 

(70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych)

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

Strona główna

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Ważne terminy:

Konferencja, 17-20 października 2022,

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce konferencji:Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Więcej informacji w zakładce komunikaty 49. KKBN
 

ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w latach 2021/22 będzie miało swoją już 49odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu mogą wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów i prezentacji są umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN w zakładce Dla autorów.

Przygotowane i wygłoszone referaty lub ich streszczenia opublikowane będą w materiałach konferencyjnych 49.KKBN udostępnionych każdemu Uczestnikowi w formie elektronicznej.

Autorzy mają również możliwość wczesnej publikacji w czasopiśmie Open Engineering De Gruyter (ISSN: 2391-5439), artykułów przygotowanych do wygłoszenia na Konferencji. Obecnie czasopismo to zgodnie z listą MEiN przyznanych ma 70 pkt.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone w sekcji Dla autorów.

 

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

 

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

Prolog 2021

W dniach 19-21 października 2021 roku odbył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, zorganizowany w trybie zdalnym. Transmisja całego wydarzenia odbyła się na platformie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prologu, dostępnej pod linkiem w zakładce Prolog 2021 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT NAUKOWY

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©