Prolog 2021

Szanowni Państwo

Dizękujemy za uczestnictwo w prologu 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących.

Prolog 2021 prezentacje - zapraszamy do obejrzenia wszystkich prezentacji prologu.

 

49 KKBN Prolog elektroniczny - komunikat 1

49 KKBN Prolog elektroniczny - program

Program Prologu Elektronicznego

Pierwszy dzień konferencji 19.10.2021

Sesja otwierająca

    9:00  Otwarcie 49. KKBN

Tomasz Chady – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

    9:20  Wystąpienie w imieniu ICNDT

David Gilbert – The International Committee for Non-Destructive Testing, Vienna, Austria

    9:40  Wystąpienie w imieniu EF NDT oraz The new paths of NDT in the future of Industry 4.0

Fermin Gomez Freile – European Federation for Non-Destructive Testing, Brussels, Belgium

  10:00  Przerwa

Sesja Badań VT

  10:10  Badania VT. Ocena przełomów

Jacek Słania, Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Gliwice

  10:30  Prezentacja nowego modelu wideo boroskopu w naszej ofercie: Everest Mentor Flex

Cezary Urban – Everest Polska

  10:50  Przerwa

Sesja Badań RT

  11:00  Tendencje rozwojowe w radiografii cyfrowej

Marcin Rasek –  Grzegorz Jezierski - Politechnika Opolska,

  11:20  Zamknięte źródła radiograficzne stosowane w NDT produkcji NCBJ OR POLATOM

Bogdan Zając, Grzegorz Olszewski, Marcin Kowal – Laboratorium Badań Materiałowych Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Marcin Konior – Ośrodek Radioizotopów POLATOM

  11:40  Oddziaływanie promieniowania jonizującego na poszczególne rodzaje materiałów w badaniach nieniszczących

Joanna Kostrzewa, Aneta Jakubus  – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Karolina Jezierska – Pomorski Uniwersytet Medyczny

  12:00  Przerwa

Sesja PRS

  12:10  PRS certyfikacja i nadzór w spawalnictwie 85 lat doświadczeń

Grzegorz Pettke - Dyrektor Pionu Okrętowego PRS

  12:30  Badania nieniszczące w wymaganiach PRS

Andrzej Otrębski, Wojciech Madejski – Polski Rejestr Statków S.A., Gdańsk

  12:50  Podsumowanie pierwszego dnia Prologu oraz informacje organizacyjne

 

Drugi dzień konferencji 20.10.2021

Sesja Diagnostyki Technicznej

    9:00  Przegląd nietypowych metod nieniszczących wykorzystywanych w badaniach technicznych

Ryszard Nowicki – niezależny ekspert

    9:20  Ultradźwiękowa kamera do wyszukiwania wycieków powietrza

Miłosz Kałuża – Euro Pro Group Dzierżoniów

    9:40  Detekcja drgań samowzbudnych podczas frezowania z zastosowaniem metod uczenia maszynowego

Bartosz Powałka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Bartłomiej Mazur, Dariusz Mazur – Madar Sp. z o.o, Rafał Stanisławski – Politechnika Opolska

  10:00  Zastosowanie analizy obrazów do oceny zużycia elementów okrętowych silników spalinowych

Jan Monieta – Akademia Morska w Szczecinie

   10.20 Renesans badań metodą emisji akustycznej AT

Dariusz Knapek - EC TEST Systems Kraków

   10:40 Przerwa

Sesja AGH

  10:50  Zastosowanie akustyki nieliniowej w badaniach nieniszczących materiałów konstrukcyjnych

Łukasz Pieczonka – Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków

  11:10  Badania nieniszczące konstrukcji cienkościennych z wykorzystaniem obrazowania pełnego pola propagacji ultradźwiękowych fal prowadzonych

Jakub Spytek, Łukasz Ambroziński, Łukasz Pieczonka – Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków

  11:30  Prezentacja firmy ZBM Ultra Wrocław

  11:50  Przerwa

Sesja badania niszczące też nie są nam obce

  12:00  Zastosowanie zrzutowego młota Dynatup w zakresie badań złączy spawanych stali S1100QL

Barbara Patecka, Adam Sajek – Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

  12:20  Zaawansowane metody ujawniania niezgodności spawalniczych w konstrukcjach dla przemysłu stoczniowego

Lechosław Tuz – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

  12:40  Przerwa

Sesja kompozytowa

  12:50  Wymiana wiedzy i doświadczenia z obszaru lekkich konstrukcji kompozytowych w ramach współpracy trans granicznej

Filip Dziedzic – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

13:10   Monitorowanie uszkodzeń i stanu konstrukcji kompozytowych

Andrzej Czulak -  Polski Klaster Technologii Kompozytowych

13.30  Badanie konstrukcji kompozytowych z wykorzystaniem metod diagnostyki obrazowej i fuzji danych

Krzysztof Dragan,  Andrzej Katunin, Piotr Synaszko - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, dr hab. inż. Tomasz Nowak Hitachi ABB Power Grids

13:50  Zakończenie Prologu elektronicznego 49. KKBN

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©