Sponsorzy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi Pakietami sponsorskimi.

 

Fundator nagrody pieniężnej
„Nagroda im. prof. Zdzisława Pawłowskiego”
za najlepszy referat młodego uczestnika
wygłoszony na
47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących


Regulamin przyznawania „Nagrody im. prof. Zdzisława Pawłowskiego”

 


Partnerzy:

Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©