Wystawa

Formularz zamówienia stoiska wystawowego.

Zapraszamy do kontaktu z Komisarzem Wystawy (wystawa@kkbn.pl).

Szczegółowy plan wystawy:

Plan sali wystawowej

Stanowiska wystawowe:

stoisko 4m2

stoisko 6m2

stoisko 8m2

stoisko 9m2

stoisko 10m2


Partnerzy:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Przegląd Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©