Wystawa

Szczegółowy plan wystawy zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Zapraszamy do kontaktu z Komisarzem Wystawy.


Partnerzy:

Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©