SIMP
Polski English
601 79 57 18 601 79 57 18    50kkbn kkbn.pl
Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

www.udt.gov.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


PATRONAT NAUKOWY 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie


PATRONAT NAUKOWY 

Politechnika Morska w Szczecinie

 

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


PATRONAT MEDIALNY

Open Engineering De Gruyter

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Badania Nieniszczące i Diagnostyka


PATRONAT MEDIALNY

bnid.pl

 

50 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

50 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH


50KKBN karta zgłoszenia udziału w konferencji

50KKBN Program ramowy

 

Strona główna

50. JUBILEUSZOWA

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

17-19 października 2023

Główny Organizator

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie

informacje na www.kkbn.pl

miejsce Konferencji Kołobrzeg, Hotel Aquarius

Po raz 50.  KONFERENCJA będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, zapoznania się z nowościami technicznymi,

technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Zapraszamy

●  na największą i najliczniej odwiedzaną konferencję z zakresu badań NDT, diagnostyki i kontroli
       technicznej w Kraju i jedną z większych w Europie

●  na wystawę z udziałem około 30 wystawców sprzętu i wyposażenia do badań, reprezentujących
      producentów krajowych i światowych

●  warsztaty praktycznego podejścia do badań

●  do wysłuchania około 40 wystąpień znanych i uznanych Autorytetów z zakresu tematyki konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI

●  Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce

●  Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących

●  Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji

●  Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,

●  Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących

●  Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT NAUKOWY

 

PATRONAT MEDIALNY

  

GOŚCIE KONFERENCJI:

ZGŁOSZENI WYSTAWCY

ZGŁOSZONE WYSTĄPIENIA

L.p.

Autorzy

Temat

1

prof. dr hab. inż. Bielawski Piotr

Diagnozowanie potencjału eksploatacyjnego zespołu maszyn

2

dr inż. Tomasz Gorzelańczyk,

prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz

Przegląd nowoczesnych metod nieniszczących wykorzystywanych do badania płyt włóknisto-cementowych

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Bogusław Olech

50kkbn@kkbn.pl

boguslawolech@wp.pl

tel. 601 79 57 18

Komisarz wystawy
Ryszard Bartz
wystawa50kkbn@kkbn.pl

lbng@go2.pl

tel. 604 849 280

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Jacek Słania

komitetnaukowy50kkbn@kkbn.pl
Jacek.Slania@git.lukasiewicz.gov.pl

tel. 601 211 891

Sekretarz Komitetu Naukowego

mgr inż. Marcin Matuszewski

komitetnaukowy50kkbn@kkbn.pl
tel. 503 395 331

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©