Dla autorów

Wskazówki dla referujących:

  •  Prezentacje będą odtwarzane z komputera własnego lub udostępnionego przez organizatorów, należy je przygotować w jednym z formatów: ppt, pptx, pdf lub odp.
  • Wystąpienia w regularnych sesjach wykładowych zaplanowano na 25min: 20 min prezentacja + 5 min dyskusja
  •  Wystąpienia w sesji specjalnej o nagrodę im prof. Z. Pawłowskiego zaplanowano na 20 min: 15 min prezentacja + 5 min dyskusja
  • Maksymalny wymiar plakatów nie może przekroczyć wymiaru 240 cm (wysokość) x 97 cm (szerokość)

Najważniejsze terminy graniczne dla autorów:
Zgłoszenie referatu wraz ze streszczeniem = 31.07.2024
Potwierdzenie przyjęcia referatu do wygłoszenia podczas konferencji  31.07.2024
Zgłoszenie pełnej wersji artykułu do publikacji 10.08.2024

Zgłoszenie wystąpienia

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem na 50. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego referatu (do pobrania w zakładce dla Autorów). Wystąpienia można zgłaszać do sesji plenarnych lub plakatowej. Ostateczną decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Komitet Naukowy Konferencji.

Artykuły można zgłaszać do publikacji w:

Po zakwalifikowaniu wystąpienia, w procesie recenzowania przez Komitet Naukowy Konferencji, wszyscy zainteresowani, którzy zadeklarowali referat do publikacji, przesyłają pełną jego wersję przygotowaną według wskazówek wybranej Redakcji, (do pobrania w zakładce dla Autorów), przedstawiającą oryginalną i nigdzie niepublikowaną treść nieprzekraczającą 8 stron.
Plik manuskryptu wraz z rysunkami oraz wymaganymi zgodami, należy przesłać na adres e-mail Komitetu Naukowego komitetnaukowy50kkbn@kkbn.pl.

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©